Gansett Girl Logo Design

Logo design for Gansett Girl